Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00027/109/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 000.00
Izsoles solis:
€ 560.00
Nosolītā cena:
€ 13 040.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Agnese Celherte-Ozola (prakses vieta Mātera iela 55, Jelgava) rīko pirmo izsoli Gata Janoviča 4/9 domājamām daļām no nekustamā īpašuma – Dobeles iela 54A, Jelgava, kadastra Nr. 0900 004 0235. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 482 kv.m. un uz tā stāvoša dzīvojamā māja (kadastra apz. 0900 004 0235 001) un palīgceltne (kadastra apz. 0900 004 0235 004). Īpašuma novērtējums – EUR 8000,00. Izsoles sākumcena - EUR 8000,00. Izsoles solis EUR 560,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga, Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 02.09.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 800,00 apmērā tiesu izpildītāja Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr.LV19TREL919911000100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un izpildu lietas Nr. 00676/109/2014. Izsole sāksies 13.08.2019. un noslēgsies 12.09.2019. plkst. 13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi