Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/096/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vanags Māris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 155.00
Nosolītā cena:
€ 6 820.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Rīgas iela 50, Valka, Valkas novads, kadastra Nr.: 9401 001 0813, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 001 0813, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 1521 kv.m.), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9401 001 0813 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 9401 001 0813 002) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 9401 001 0813 003). Uz zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 001 0813) atrodas zemesgrāmatā un Valsts zemes dienestā Kadastra reģistra pārlūkā nereģistrēta būve (siltumnīca), ar piederības statusu - piederība nav noskaidrota, kura nav iekļauta izsoles priekšmeta sastāvā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Gatis Zīriņš. Piedzinējs - Luminor Bank AS, juridiskā adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Nekustamā īpašuma novērtējums 3100,00 EUR. Izsoles sākumcena 3100,00 EUR, izsoles solis 155,00 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 10.12.2019. pulksten: 13:00, Izsoles noslēguma datums, laiks: 09.01.2020. pulksten: 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 310,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 27631776

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi