Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00014/111/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šņepsts Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 110.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 100.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 1 200.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod  pirmajā izsolē Egijai Šķimelei piederošās 4/24 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Cēsu iela 15, kas atrodas Jēkabpilī, ar kadastra Nr.5601 001 2150. Uz zemes gabala ar kopējo platību 1262 m² atrodas trīs būves (būve ar kadastra Nr.56010012150001, būve ar kadastra Nr.6010012150002, būve ar kadastra Nr.6010012150003). Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. Izsoles sākuma datums 08.07.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 07.08.2020. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 1100,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 100,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Aivis Mīkulis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 110,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199103001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. INFORMĀCIJA pa tālr. 65231270.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi