Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/087/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Danga Guna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 490.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 900.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 15 900.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku ielā 2A, Gulbene, pirmajā izsolē pārdod Dainim Mazulim piederošo nekustamo īpašumu: "Atmatas", Ziemera pagasts, Alūksnes novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9.4 ha , no tās 8.1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes (saimniecības ēka, šķūnis, kūts (nojaukta), pagrabs), kadastra numurs 3696 007 0003. Piedzinējs: valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) – EUR 14900. Izsoles solis - EUR 1000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 10.decembris plkst.13:00 un noslēguma datums ir 2020.gada 9.janvāris plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 30.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 1490 apmērā  tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi