Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00018/080/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Baltā Baiba, ZTI
Adrese:
Dzirnavu iela 91 korpuss 1, (5.stāvs), Rīga, LV-1011
Telefons:
26111690; 67333391
E-pasts:
baiba.balta@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 715.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 150.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena :
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, ar prakses vietu: Dzirnavu iela 91/1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu Ērikam Kramam piederošo nekustamo īpašumu –  zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8080 015 0481, uz kura atrodas jaunbūve-dārza mājas pagrabs (kadastra apzīmējums 8080 015 0481 001) un jaunbūve – palīgceltne (kadastra apzīmējums 8080 015 0481 002)-siltumnīca, kas atrodas d/s „Ielieči-2 Nr.128”, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr.8080 015 0481, kas nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000045179.

Kreditors – Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 7150,00 EUR.

Izsoles solis: 100,00 EUR.

Izsoles sākuma datums: 30.04.2024.

Izsoles noslēguma datums: 30.05.2024. pulksten 13:00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (715,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 20.05.2024. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā (Reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22.

 

Pirkuma maksa ieskaitāma vienā maksājumā.

 

Tālrunis uzziņām: 67333391, 26111690.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi