Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00013/114/2021-EIS
Izsoles sākums:
13.05.2021
Pieteikties var līdz:
02.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Adrese:
Pils iela 14, Tukums, LV-3101
Telefons:
63123573
E-pasts:
parsla.berzina@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 100.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Imantam Dambim piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5662 900 5732  sastāv no 1-istabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 36.6 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 366/8790 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0128 001 un kopīpašuma 366/8790 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 5662 001 0128. Nekustamais īpašums atrodas Aknīstes novadā, Gārsenes pagastā, Kraujas, „Kraujas 2”, dzīvoklis Nr. 17. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1000,00, sākumcena EUR 1000,00, Izsoles solis EUR 100,00. Piedzinējs- SIA „Intrum Latvia”, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 2.jūnijs (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (100,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2021.gada 13.maijs pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 14.jūnijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi