Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 21 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Angerei. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīta 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma: dzīvokļa īpašuma Nr.8, un pie tā piederošām 750/19223 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Jāņa Grestes ielā 8, Rīgā, kadastra numurs 01009098628, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.240258.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 11000,00.

Izsoles sākumcena: EUR 11000,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 500,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 17. janvārī, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 17. februārī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 06. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi