Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00016/009/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 230.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 300.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 2 400.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 9.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko nekustamā īpašuma Embūtes iela 15A, Ventspils, kadastra numurs 2700 025 1724, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 27000251724) ar kopējo platību 1473 m2.

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Vladislavs Simakovs. Piedzinēji - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; AAS BTA Baltic Insurance Company, Sporta iela 11, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 2300,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 25.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 230,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 05.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 05.decembris plkst. 13.00.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi