Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 15:59!
Sludinājuma reģ.nr:
00026/016/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Adrese:
Bērzpils iela 2, Balvi, LV-4501
Telefons:
64521195
E-pasts:
anita.kalnina@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 900.00
Izsoles solis:
€ 190.00
Nosolītā cena:
€ 21 660.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā  izsolē ½ d.d. no nekustamā īpašuma KOŽADRUVA ar kadastra Nr.3878 008 0050, kas atrodas  Susāju pagastā, Balvu novadā. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala  ar kopējo platību 6,84 ha, tajā skaitā meža zeme 5,14 ha. Īpašnieks: Eduards Dupužs(1/2d.d).Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Ingrīda Mežote. ½ domājamās daļas nekustamā  īpašuma novērtējums  un  izsoles sākumcena 1900.00EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis-EUR 190.00. Izsoles sākuma datums 16.12.2021 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 17.01.2022  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 05.01.2022. iemaksāt nodrošinājuma summu 190.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi