Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 700.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vladimiram Sapigam. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.75, un pie tā piederošās 2203/191323 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemesgabala (kadastra numurs 01000450040), kas atrodas Daugavpils ielā 48B, Rīgā, kadastra numurs 01009233965, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2308175.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2500,00.

Izsoles sākumcena: EUR 2500,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 100,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 17. janvārī, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 17. februārī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 06. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi