Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/029/2021-EIS
Izsoles sākums:
12.05.2021
Pieteikties var līdz:
01.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Adrese:
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601
Telefons:
64624889
E-pasts:
lilija.solovjova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Nosolītā cena:
€ 320.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Žannai Ivanovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vienības iela 52 - 4, Krāslava, Krāslavas nov., kadastra numurs 6001 900 2131. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 4 ar kopējo platību 40,4 m2 un 4040/21870 kopīpašuma domājamām daļām no trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 60010020121001; 002; 003) un no zemes (kadastra apzīmējums 60010020121). Piedzinējs: Krāslavas novada dome, jur. adrese: Rīgas iela 51, Krāslava. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 300,00EUR. Izsoles solis: 20,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2021. gada 1.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 30,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2021. gada 12. maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 11. jūnijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi