Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/011/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 403 500.00
Izsoles solis:
€ 30 000.00
Nosolītā cena:
€ 433 500.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Enkuru iela 12, Ventspils, kas pieder AS VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, reģistrācijas Nr.40003013492.  

·         Parādnieks: AS VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, reģistrācijas Nr.40003013492, Enkuru iela 12, Ventspils, LV-3601.  

·         Piedzinējs: AS BlueOrange Bank, reģistrācijas Nr.40003551060, Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050.                  

·         Novērtējums:  EUR 403 500,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: noliktavas kārbu ceha ēka ar kadastra apzīmējumu 27000012304001 un kopējo platību 4588,4 kv.m., konservu ceha ēka ar kadastra apzīmējumu 27000012304002 un kopējo platību 1875,6 kv.m., noliktavas ēka ar kadastra apzīmējumu 27000012304003 un kopējo platību 2874,3 kv.m., noliktavas ēka ar kadastra apzīmējumu 27000012304004 un kopējo platību 612,9 kv.m.

Ir noslēgts zemes nomas līgums par zemes gabala, ar kuru saistītas ēkas, nomu.

Nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.27005010009.  

* Pirmās  izsoles sākumcena EUR 403 500,00

* Izsoles solis EUR 30 000,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 17.janvāris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 17.februāris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 40 350,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi