Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00008/056/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Brence Vita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 3 500.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.56 zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence,  prakses vieta Rīgā, Kr.Barona iela 37-1/3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Nadeždas Pastušenko par bezmantinieka mantu atzīto 1/9 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Rītupes iela 30, Rīga,  kas sastāv no zemes gabala  1851 m2 platībā, kura īpašuma tiesības  reģistrētas Rīgas pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9590 ar kadastra Nr.0100 072 0166. Uz zemes gabala atrodas citām personām piederoša apbūve – daļa no daudzdzīvokļu ēkas, iekšpagalma ceļš.   Kreditori: Rīgas pilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde,juridiskā adrese:Terēzes iela 5, Rīga.   Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu  ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums - 2500,00 EUR. Izsoles sākumcena – 2500,00 EUR. Izsoles solis – 200,00, EUR. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 2.jūnijs – plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00.  Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 22.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Vitas Brences, reģistrācijas Nr.27117212550, depozīta kontā Nr.LV12TREL9199045001000, Valsts kase ir jāiemaksā  nodrošinājuma summa 250,00 EUR,  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi