Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/035/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mihailovs Edgars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 790.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 8 700.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, ar prakses vietu: Atmodas ielā 19-205, Jelgavā pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Ainai Ābolniecei-Āboliņai un Ligitai Ābolniecei-Āboliņai, saskanā ar mantojuma apliecību Piedzinējs: AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga Nekustamais īpašums „Ezeri”-12, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., sastāv no 3-istabu dzīvokļa 70,4 kvm platībā un 704/9426 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Zemgales rajona tiesā ar kadastra Nr.4076 900 0140 Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 7900,00 EUR, izsoles solis – 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 03.07.2020. plkst.13.00 un noslēgsies 03.08.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 23.07.2020. iemaksāt nodrošinājuma summu 790,00 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ.Nr.15048012521, depozīta kontā Nr.LV42TREL9199025001000, Valsts Kase, kods: TRELLV22, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 24779020. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi