Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/084/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 13 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 136 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 138 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko Jaņinas Aņisimovas mantojuma masā ietilpstošo 6715/7166 domājamo daļu no nekustamā īpašumam Krišjāņa Barona iela 82A, Rīga, kadastra Nr.01000332015, 1. izsoli. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, AS Luminor Bank (Liivalaia 45, Tallina 10145, Igaunija). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala platībā 923kvm un divām neapdzīvojamām ēkām ar kopējo platību 716,6 kvm, kuru īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.24963, kadastra Nr.01000332015. Saskaņā ar iesniegto pirkuma līgumu novērtējamo 6715/7166 domājamo daļu sastāvā tiek iekļauta daļa no zemes, ēka lit.002 ar kopējo platību 460,7 kvm un neapdzīvojamās telpas lit.003 ar kopējo platību 210,80 kvm. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 136 000,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 136 000,00. Izsoles solis EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 17.01.2020 un noslēgsies 17.02.2020 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.02.2020 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - EUR 13600,00, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām - 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi