Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00022/055/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.10.2019
Pieteikties var līdz:
05.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 85.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 850.00
Izsoles solis:
€ 85.00
Nosolītā cena:
€ 3 145.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA ZAĻAIS GREDZENS, vien.reģ.Nr.40003748170, juridiskā adrese: Matīsa iela 38b-46, Rīga, piederošo 3/500 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka iela 87A, Rīga, ar kadastra numuru 0100 033 2001, (lietošanā pagraba telpas Nr.1 ar platību 17,83m2).  

Piedzinējs – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, juridiskā adrese: Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 850,00. Izsoles sākumcena ir EUR 850,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis ir EUR 85,00.

Izsoles sākums ir 2019.gada 16.oktobrī, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2019.gada 15.novembrī, plkst.13:00.                

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 5.novembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 85,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi