Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:24!
Sludinājuma reģ.nr:
00038/110/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 580.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 800.00
Izsoles solis:
€ 290.00
Nosolītā cena:
€ 17 110.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Intai Mitrakovai piederošā nekustamā īpašuma "Gaujas", Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra numurs 4046 022 0017, pirmo izsoli. Piedzinējs – AKF UAB "GELVORA" FILIĀLE LATVIJĀ, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala kopējo platību 3,4 ha, tajā skaitā 2,3 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme. Zemes gabals nav reģistrēts Zemesgrāmatas nodalījumā. Uz zemes gabala atrodas Zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrētas ēkas, kuru tiesiskais lietotājs pēc VZD datiem ir Inta Mitrakova. Nekustamā īpašuma novērtējums – 5800,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 5800,00 EUR. Izsoles solis - 290,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 18. septembrī un izsoles noslēgums - 2020. gada 19. oktobrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 8. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 580,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi