Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/009/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Adrese:
Lielā iela 9 (2.stāvs), Saldus, LV-3801
Telefons:
26059128
E-pasts:
normunds.korics@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 680.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 800.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, pārdod pirmajā izsolē Inesei Freimanei piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Skolas iela 10, Saldus, Saldus nov., kadastra numurs 8401 007 0061.

Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra numurs 8401 007 0061) ar kopējo platību 1799 m², būves (kadastra apzīmējums 84010070061001), būves (kadastra apzīmējums 84010070061002), būves (kadastra apzīmējums 84010070061003), būves (kadastra apzīmējums 84010070061004).

1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Skolas iela 10, Saldus, Saldus nov. īpašnieks – Inese Freimane. Piedzinējs – SIA GelvoraSergel, juridiskā adrese Cēsu iela 31 k-3, Rīga.

1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Skolas iela 10, Saldus, Saldus nov. novērtējums (izsoles sākumcena) – 6800,00 EUR. Izsoles solis -100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 09.maijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 680,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2022. gada 19. aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022. gada 19. maijs plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi