Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00024/100/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 2 700.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe, prakses vieta: Lāčplēša iela 4-318, Aizkraukle, Aizkraukles novads, otrajā izsolē pārdod Anitai Kazakai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela 25A-15, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra numurs 3213 900 0673, reģistrēts Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.428-15. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.15, ar kopējo platību 54,6 kvm un pie tā piederošā kopīpašuma 546/13275 domājamā daļa no būves (kadastra numurs 32130011531002). Piedzinējs: SIA Pļaviņu komunālie pakalpojumi, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu nov. Nekustamā īpašuma novērtējums 2000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1500,00 EUR. Izsoles solis - 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašumu novērtējuma – 200,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, Reģ. Nr. 25086411856 depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000, VALSTS KASE, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles  sākums: 2019.gada 5. novembris. Izsoles noslēgums 2019.gada 5. decembris, plkst.13.00.  Tālrunis uzziņām: 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi