Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00026/104/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.10.2019
Pieteikties var līdz:
30.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Trasūne Zane, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 600.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 4 800.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Aleksandram Dobrovoļskim piederošo nekustamo īpašumu Kalna iela 5-5, Aizkraukle, kadastra nr.3244 900 0069. Nekustamais īpašums sastāv no vienas istabas dzīvokļa 34,5 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 345/5213 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 763 m2. Piedzinējs – AS BTA Baltic Insurance Company, Sporta iela 11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 4600,00. Izsoles sākumcena – EUR 4600,00. Izsoles solis – EUR 200,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 10.10.2019. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 11.11.2019. plkst. 13.00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (460,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 30.10.2019. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi