Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00051/027/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 480.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 800.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
€ 40 800.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai – nekustamais īpašums pēc adreses "Ošmala", Vilmenieši, Rožupes pag., Līvānu nov., kadastra 7666 010 0159, kopplatībā 17,2ha, sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 76660100147) 10,2ha; zemes vienības (kadastra apzīmējums 76660100159) 0,8ha; Zemes vienība (kadastra apzīmējums 76660100160) 1,9ha; zemes vienības (kadastra apzīmējums 76660100274) 4,3ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Būves (kadastra apzīmējums 76660100159001); būves (kadastra apzīmējums 76660100159002); būves (kadastra apzīmējums 76660100159003); būves (kadastra apzīmējums 76660100159004). Nekustamais īpašums reģistrēts Rožupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4392. Kreditors: SIA Preiļu slimnīca, reģ.Nr. 40003244761; valsts. Īpašuma izsoles sākumcena 14800,00 EUR. Izsoles solis- 1000,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2020.gada 18.decembrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2021.gada 18.janvārī pulksten 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1480,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi