Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/080/2021-EIS
Izsoles sākums:
20.08.2021
Pieteikties var līdz:
09.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Baltā Baiba, ZTI
Adrese:
Kr. Barona iela 32 (5.stāvs), Rīga, LV-1011
Telefons:
26111690; 67333391
E-pasts:
baiba.balta@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
€ 10 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, ar prakses vietu: Kr.Barona iela 32, Rīga, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Marekam Kosakovskim. Piedzinējs – SIA BŪKS, Rīgas iela 67, Baldone. Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.1 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 529/3504 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes gabala, kadastra numurs: 8005 900 0087, kas atrodas Rīgas ielā 99-1, Baldonē, Ķekavas novadā, un kas nostiprināts Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.608 1. Nekustamā īpašuma novērtējums: 13200.00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 9900.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 500.00 EUR. Izsoles sākuma datums: 20.08.2021. Izsoles noslēguma datums: 20.09.2021., pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (1320.00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 09.09.2021. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā (Reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām: 67333391.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi