Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/111/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šņepsts Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod  pirmajā izsolē Žanam Žoludam piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.4, kas atrodas Jēkabpilī Madonas ielā 1A, ar kadastra Nr.5601 900 0981, ar kopējo platību 41,4 m² un piederošā kopīpašuma 414/1668 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un trim palīgceltnēm. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. Izsoles sākuma datums 08.07.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 07.08.2020. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 3000,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 200,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Kristīne Kočkere, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 300,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199103001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. INFORMĀCIJA pa tālr. 65231270.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi