Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00032/078/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 370.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 700.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 14 200.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko nekustamā īpašuma Admirāļu ielā 22-20, Rīgā, kadastra numurs 0100 912 6688, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 20, ar kopējo platību 43,4 kv.m., un ar tam piederošo domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes 3960/293510 apmērā.

Kreditori: AS MC Finance un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākuma cena - 13700,00 EUR

Izsoles solis - 500,00 EUR

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 25. novembrim tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. 15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1370,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2019. gada 5. novembris.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 5. decembris plkst.13:00.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, Baznīcas ielā 37-11, Rīgā (ieeja no Stabu ielas puses), tālr. 67354161, e-pasts raimonds.mezins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi