Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 450.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 500.00
Izsoles solis:
€ 350.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajam Andrejam Katorinam piederošo nekustamo īpašumu Pāvilostas iela 5-72, Liepāja, kadastra Nr.17009019478.         

* Parādnieks:Andrejs Katorins.  

* Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.                    

* Novērtējums:  EUR 4 500,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: 1-istabas dzīvoklis mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kopējo platību 35,4 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 354/51093 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 170000203500011 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020350.

Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009019478.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 4 500,00

* Izsoles solis EUR 350,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 23.aprīlis, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 25.maijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 13.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalībai izsolē un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 450,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi