Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:14!
Sludinājuma reģ.nr:
00071/084/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 875.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 78 750.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 122 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli SIA Ballaveare Court (juridiskās adrese: Aleksandra Čaka iela 109-49, Rīga, LV-1011) piederošajam nekustamajam īpašumam Lielirbes iela 13-97, Rīga, kadastra Nr.0100 925 6865. Piedzinējs Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.97 ar kopējo platību 90 kvm un kopīpašuma 900/240470 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums 78 750,00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 78 750,00EUR. Izsoles solis 2000,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 15.12.2020. un noslēgsies 14.01.2021. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 7875,00EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi