Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00014/011/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Cgojevs Edgars, ZTI
Adrese:
Kuldīgas iela 47-8, Ventspils, LV-3601
Telefons:
29617144
E-pasts:
edgars.cgojevs@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 050.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena :
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.11 zvērināts tiesu izpildītājs Edgars Cgojevs, prakses vieta: Kuldīgas iela 47-8, Ventspils, pārdod otrajā izsolē Loretai Pūcei piederošo nekustamo īpašumu - Mežcieceres-2, Mežvidi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8472 900 0213.

Parādnieks: Loreta Pūce.

Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Novērtējums: 5400,00 EUR.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvokļa īpašums Nr.2 (1 istabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā), ar kadastra numuru 8472 900 0213, kas atrodas Saldus novadā, Novadnieku pagastā, Mežvidi, “Mežcieceres”, un reģistrēts Novadnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000374760 - 2, ar kopējo platību 46,1 kvm, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 461/4309 domājamo daļa no būves (kadastra apzīmējums 84720030108001) un kopīpašuma 461/4309 domājamo daļa no zemes, kadastra apzīmējums 84720030108. 

Otrās izsoles sākumcena 4050,00 EUR.

Izsoles solis 60,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 30.aprīlis pulksten 13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 30.maijs pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāceļ prasība tiesā pēc vispārējās lietu piekritības.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 20.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, janosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Cgojevam lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģ.Nr.10039312503, depozīta kontā LV93TREL919911800100B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma: 540,00 EUR.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi