Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00017/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 900.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko Inai Kalniņai piederošā nekustamā īpašuma Bērzu iela 3-2, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads, kadastra Nr.7460 900 0101, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2, ar kopējo platību 45,1 kv.m., un 451/3427 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs – Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvalde, “Ozolmuiža”, Lauberes pagasts, Ogres novads; AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 1900,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 190,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 13.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi