Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/054/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Keršteine Ilga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 325.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 23 250.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, ar prakses vietu Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, pārdod pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) Vladimir Kosarev piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.8 ar kopējo platību 40.5m2 un pie tā piederošām 4050/52770 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītās būves- šķūnis lit. 005, šķūnis lit. 006, šķūnis lit.007, šķūnis lit.008, šķūnis lit.009, šķūnis lit.010, kas atrodas Ventspils ielā 47A-8, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 8952. Domājamās daļas no zemes gabala neietilpst objekta sastāvā.

Piedzinējs: Edmunds Bērziņš.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles sākumcena – 23250,00 EUR.

Izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsoles sākums 2020.gada 18.septembrī plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums 2020.gada 19.oktobrī plkst. 13.00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 8.oktobrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilga Keršteines, depozīta kontā LV38TREL919904400300B, Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2325,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi