Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/031/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.02.2021
Pieteikties var līdz:
15.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 230.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aleksejam Matjušenokam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Skaistā iela 6, Zilupe, Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0080. Piedzinēji: Jekaterina Matjušenoka un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2253 kv.m un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68170030080001; 68170030080002; 68170030080003. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 2300 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (230 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 23.februāris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2021.gada 25.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi