Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/017/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Sterinoviča Valentīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 520.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 200.00
Izsoles solis:
€ 1 520.00
Nosolītā cena:
€ 22 800.00

Objekta informācija

 Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.17 zvērināts tiesu izpildītājs Valentīna Sterinoviča  prakses vieta: 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Ludmilai Piļakai. Piedzinējs: AS Luminor Bank, Skantes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divām istabām ar kopējo platību 55,9 kv.m, kas atrodas Imantas ielā 9-37, Daugavpilī, kadastra Nr.05009011113, reģistrēts Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.3493 37. Nekustama īpašuma novērtējums EUR 15200. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – EUR 15200. Izsoles solis- EUR 1520. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.             Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 06.februārim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1520 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas, reģ.nr.04065310201 depozīta kontā Nr.LV13TREL 9199012001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.             Izsoles sākums 2020.gada 17.janvārī plkst.13.00. Izsoles noslēgums- 2020.gada 17.februārī plkst.13.00. Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties- https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.             Telefons uzziņām: 25425013; 26840821.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi