Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/046/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.09.2021
Pieteikties var līdz:
04.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.10.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV-1011
Telefons:
67294607, 67342121
E-pasts:
janis.tunnis@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 900.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autentificējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vieta Rīga, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod Gunai Rozei piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: SIA „24PM”, reģ.nr.50003821431, Rīgā, Mazā Nometņu iela 31. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr. 49, kas atrodas Prūšu ielā 17A, Rīgā, ar kopējo platību 17,37 kv.m., kā arī pie tā piekrītošā 1737/190533 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Īpašuma kadastra Nr.0100 903 2168. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 11900,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.10.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 1190,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole sāksies 14.09.2021. plkst. 13.00 un noslēgsies 14.10.2021. plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi