Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00020/100/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.10.2019
Pieteikties var līdz:
05.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 790.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 925.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 9 075.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe, prakses adrese: Lāčplēša iela 4-318, Aizkraukle, Aizkraukles nov., rīko nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 17-67, Aizkraukle, Aizkraukles nov., kadastra numurs 3201 900 2548, otro izsoli. Īpašums iereģistrēts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.45-I-67. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 67 ar kopējo platību 48,2 kvm un kopīpašuma 4820/290544 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Ilgvars Jukna. Piedzinējs – SIA Aizkraukles siltums, Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov. Nekustamā īpašuma novērtējums - 7900,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 5925,00 EUR, izsoles solis - 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 5.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 790,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr.LV61TREL9199077001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 16.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 15.novembris plkst.13:00. Informācijai tālr. 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi