Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.07.2020 13:23!
Sludinājuma reģ.nr:
00010/108/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.06.2020
Pieteikties var līdz:
21.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
01.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Upīte Sniedze, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 300.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, Jelgavā, rīko Sergejam Radionovam piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 23-503, Aizkrauklē, kadastra Nr. 3201 900 2591, otro izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots mazģimeņu projekta  daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, ar kopējo platību 34,0 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 340/16285 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs SIA Nekustamā īpašuma pārvalde, Ģertrūdes iela 2-11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 3200 EUR, izsoles sākumcena 2400 EUR. Izsoles solis 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2020. gada 1.jūnijā, izsoles noslēgums 2020. gada 1.jūlijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 320 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000,  Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi