Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00029/008/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 640.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 400.00
Izsoles solis:
€ 640.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Klaipēdas iela 19/21-305, Liepāja, rīko nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 6-35, Liepāja, kadastra numurs 17009025867, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 35, ar kopējo platību 51,8 kv.m. un kopīpašuma 518/36752 domājamās daļas no būves ar kad. Nr. 17000020247001 un 518/36752 domājamās daļas no zemes, kad. Nr. 17000020508. Nekustamā īpašuma īpašnieks– Valentīns Samarins. Piedzinējs – SIA Julianus Inkasso Latvija, jur. adrese Turaidas iela 3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 6400 EUR, izsoles solis - 640 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 30. decembrim tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 640 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 10.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 9.janvāris plkst.13:00. Tālrunis informācijai. 63451351; 20176868, e-pasts juris.kalnins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi