Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:07!
Sludinājuma reģ.nr:
00015/071/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Muižnieks Oskars, ZTI
Adrese:
Ģertrūdes iela 62A-47, Rīga, LV-1011
Telefons:
67272341
E-pasts:
oskars.muiznieks@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 32 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 43 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks (prakses vieta Ģertrūdes iela 62A-47, Rīgā) pārdod pirmajā izsolē Maksimam Ivanovam piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpašumu Nr.8, un pie tā piederošās 578/4158 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 0100 073 0016), kas atrodas Kartupeļu ielā 29-8, Rīgā, kadastra numurs 0100 924 1151, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.24109 8.

Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; LR IeM Valsts policija, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīga; Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2.

Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 32000,00

Izsoles sākumcena: EUR 32000,00

Izsoles solis: EUR 1000,00

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

Izsoles sākums: 19.04.2022 plkst. 13:00

Izsoles noslēgums: 19.05.2022 plkst. 13:00

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.05.2022, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr. LV41TREL9199058001000, Valsts Kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi