Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00049/031/2020-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2020
Pieteikties var līdz:
29.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 1 900.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.ievirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē SIA GRĒGERI, Skolas iela 31, Ludza, Ludzas nov., piederošo nekustamo īpašumu Pirmā Pavlova, kas atrodas Cirmas pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6850 003 0473. Piedzinējs: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 2,4 ha. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 1300 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izslē, līdz 2020.gada 29.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (130 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 9.jūlijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2020.gada 10.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi