Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/056/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.02.2021
Pieteikties var līdz:
15.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Brence Vita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 080.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 20 800.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Aktuālais solījums:
€ 27 400.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.56 zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence,  prakses vieta Rīgā, Kr.Barona iela 37-1/3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu  Dammes iela 27-27, Rīgā,  kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,39 m2  (VZD – 36,3 m2 ), ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 7/1000 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16489 27, ar kadastra Nr.0100 919 7452.   Kreditori: Rīgas pilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde,juridiskā adrese:Terēzes iela 5, Rīga.   Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu  ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums - 20800,00 EUR. Izsoles sākumcena – 20800,00 EUR. Izsoles solis – 600,00, EUR. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 23.februāris – plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 25.marts plkst.13.00.  Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 15.martam zvērinātas tiesu izpildītājas Vitas Brences, reģistrācijas Nr.27117212550, depozīta kontā Nr.LV12TREL9199045001000, Valsts kase ir jāiemaksā  nodrošinājuma summa 2080,00 EUR,  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi