Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00042/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 400.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod izsolē Arvīdam Benetim piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela 1-5, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., kadastra Nr.64889000010.  

* Parādnieks: Arvīds Benetis.  

* Piedzinēji: (a) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, (c) Inta Benete.                    

* Novērtējums:  EUR 2400,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kadastra apzīmējumu 64889000010, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 410/5246 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 64880050030001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64880050030.

Nekustamais īpašums reģistrēts Tadaiķu pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.64889000010.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 2400,00

* Izsoles solis EUR 200,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.septembris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 19.oktobris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 8.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 240,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi