Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/078/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 580.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 800.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 26 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko nekustamā īpašuma Emmas ielā 11-65, Rīgā, LV-1015, kadastra numurs 0100 911 4611, pirmo izsoli.- Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 65 ar tam piederošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzzīvokļu mājas 5608/506228 apmērā, ar kopējo platību 56,1 kv.m.- Nekustamā īpašuma īpašnieks - Jurijs Rudins.- Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks.- Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākuma cena - 25 800,00 EUR. - Izsoles solis - 500,00 EUR.- Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 4. februārim zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2580,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.- Izsoles sākuma datums - 2020. gada 15. janvāris pulksten 13.00. - Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 14. februāris pulksten 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, Baznīcas ielā 37-11, Rīgā (ieeja no Stabu ielas). Tālrunis uzziņām 67354161, e-pasts raimonds.mezins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi