Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00029/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 126 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Igoram (Igor) Nenaševam (Nenashev). Piedzinējs – SIA Cleanhouse, Ceļinieku ielā 4A, Rīga, LV-1005.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – mākslinieka darbnīca Nr.616, un pie tās piederošās 777/286257 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Republikas laukumā 3, Rīgā, kadastra numurs 01009204320, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13300616.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 126000,00.

Izsoles sākumcena: EUR 126000,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 2000,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 25. februārī, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 26. martā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 16. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi