Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/028/2021-EIS
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Adrese:
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601
Telefons:
64622210, 26555195
E-pasts:
alina.zake@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 847.50
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 475.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 11 475.00

Objekta informācija

  Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, otrajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod SIA Merlats piederošo nekustamo īpašumu Meža iela 51, Rēzeknē,  kadastra Nr. 2100 010 1847. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 19433 m². Piedzinējs –  AS Luminor Bank, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – 11300,00 EUR.Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu otrās izsoles sākumcena – 8475,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021. gada 29.martam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 847,50 EUR apmērā maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 9.marts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 08.aprīlis plkst.13:00.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi