Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00038/074/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 030.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 40 300.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 68 300.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, prakses vieta: Antonijas ielā 4 - 2A Rīga, rīko pirmo izsoli parādniekam Igoram Demjanovam piederošam nekustamam īpašumam.

Piedzinējs:

1. SIA ImperiumLex, Antonijas ielā 7-1, Rīga, LV-1010;

2. AS PNB banka, Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.96, Detlava Brantkalna iela 14, Rīga, kadastra numurs 0100 915 2264, platība 87.4 kvm., kopīpašuma 8740/760950 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000712473001), ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000084464 96.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 40300.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 40300.00 EUR. Izsoles solis: 2000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 15.12.2020. plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums: 14.01.2021. plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, reģ.Nr.LV15057013120, depozīta konta Nr.LV26TREL919906100200B, Valsts kase, kods:TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai - 67331863.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi