Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/015/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.05.2021
Pieteikties var līdz:
06.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Sproģe Sanija, ZTI
Adrese:
Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601
Telefons:
63623241; 29714969
E-pasts:
sanija.sproge@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 22 200.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 15 zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli SIA AŅUTA   piederošajam  nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils,  LV-3601 Parādnieks: SIA AŅUTA, Nekustamā īpašuma adrese: Usmas iela 12, Ventspils . Savstarpēji saistītais nekustamais īpašums, ar kadastra numuriem 2700 026 0331, un 2700 526 0032 ,  atrodas Ventspils pilsētā, Usmas ielā 12, ir reģistrēti Ventspils pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumos Nr. 2942 un 3016,  un sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331, ar kopējo platību 6759 m2, divstāvu (sporta) ēkas ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 001  un kopējo platību 821,2 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 002, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 003, pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 004, nojumes ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 005, nojumes ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 006, nojumes ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 007, nojumes ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0331 008.   Nekustamā īpašuma novērtējums ir 22 200,00 EUR. Izsoles sākumcena ir 22 200,00 EUR. Izsoles solis  -  1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 6.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sanijas Sproģes,  depozīta kontā LV16TREL9199010001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2220,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021.gada  17.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada  16.jūnijs pulkstens 13.00. Tālrunis uzziņām: 63623241, 29714969, e-pasts: sanija.sproge@lzti.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi