Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00024/006/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Adrese:
Lielā iela 1, Talsi, LV-3201
Telefons:
63232382
E-pasts:
dace.cgojeva@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 360.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 600.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 14 100.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod izsolē Igoram Jegorovam piederošo nekustamo īpašumu Katedrāles iela 11-52, Liepāja, kadastra Nr.17009029832.  

*   Parādnieks: Igors Jegorovs.  

* Piedzinējs: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.                    

* Novērtējums:  EUR 13 600,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 56,5 kv.m., kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 565/31352 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020062006.

Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009029832.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 13 600,00

* Izsoles solis EUR 500,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2022.gada 24.maijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 27.jūnijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 13.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 1360,00.

Tālr. 63232382.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi