Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00035/027/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 550.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 6 550.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Vadima Jevstigņejeva 1/2 domājamai daļai piederošā nekustamā īpašuma pēc adreses Telts iela 4 - 25, Daugavpils, kadastra numurs: 0500 902 5770,  kur viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 25, kopplatībā 62,7m2, kopīpašuma 607/27053 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 05000080928001; kopīpašuma 607/27053 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 05000080928), reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 750 25. Parādnieks: Vadims Jevstigņejevs, Telts iela 4 - 25, Daugavpils.  Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģ.Nr. 90001870675, Nataļja Jevstigņejeva Telts iela 4 - 25, Daugavpils. Īpašuma izsoles sākumcena 5500,00 EUR. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2020.gada 18.augustā plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 17.septembrī pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.septembrim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 550,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi