Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2020
Pieteikties var līdz:
29.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 170.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 700.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

        Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē parādnieka   SIA "ŪZOLEŅI", reģ. Nr. 41503050536 piederošo nekustamo īpašumu –  Šūpoles", Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, kadastra Nr. 6054 001 0286, nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kopējā platība 1,11951Ha, un  Būves ar kadastra Nr 60540010197001,  īpašuma tiesības reģistrētas Dagdas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000041823.  Parādnieks SIA "ŪZOLEŅI", reģ. Nr. 41503050536. Piedzinējs: SIA "Elagro Trade", reģ. Nr. 40103274387,  SIA Agrotrac, reģ. Nr. 40103386870, Dagdas novada pašvaldība, KS "LATRAPS", reģ., Nr. 58503007191, Valsts ieņēmumu dienests, reģ Nr. 90000069281.     Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 11700,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.      Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis-1000,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020. gada 09. jūlijs pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 10. augusts pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 29. jūlijam jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 1170,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi