Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 21.10.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00015/097/2020-EIS
Izsoles sākums:
21.09.2020
Pieteikties var līdz:
11.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaktiņa Ineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 290.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 900.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
€ 13 700.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Andrim Tensbergam piederošo 1/2 domājamo daļu laulāto kopmantā no nekustamā īpašuma Gaujas iela 7-28, Valmiera, kadastra Nr.9601 900 3327, reģistrēts uz laulātās Kristīnes Tensbergas vārda. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 58,68 m2. Kopīpašuma 5868/192481 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Piedzinējs: Jānis Ūlis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Pārdodamo domājamo daļu no nekustamā īpašuma novērtējums  un izsoles sākumcena 12900 EUR. Izsoles solis 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 21.09.2020. un noslēgsies 21.10.2020. plkst.13:00.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.10.2020. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu 1290 EUR ZTI Inetas Kaktiņas Reģ.Nr.05066012657 depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 64250165.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi