Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00019/110/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Adrese:
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-403. kab., Jelgava, LV-3001
Telefons:
63010889
E-pasts:
indra.andrejeva@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 155.00
Nosolītā cena:
€ 4 340.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Rudītei Šenfeldei piederošajam nekustamajam īpašumam "Vijolītes", Iecavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4064 004 0336, pirmo izsoli. Piedzinējs – OU Aktiva Finants, A.Weizenbergi 20, Tallinn 10150 ESTONIA. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4064 004 0336 un kopējo platību 0,98 ha, tajā skaitā 0,93 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 3100,00 EUR. Izsoles solis - 155,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums -  2021. gada 16. decembris. Izsoles noslēgums - 2022. gada 17. janvāris plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2022. gada 5. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 310,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ. Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi