Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/024/2021-EIS
Izsoles sākums:
12.05.2021
Pieteikties var līdz:
01.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Meldere Kristīne, ZTI
Adrese:
Rēzeknes iela 33a-3.kab., Krāslava, LV-5601
Telefons:
65623511
E-pasts:
kristine.meldere@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 70.00
Izsoles solis:
€ 5.00
Nosolītā cena:
€ 80.00

Objekta informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA IZSOLĒ             Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta – Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Aivaram Tēvusam ½ domājamo daļu piederošā nekustamā īpašuma, nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašums Nr. 5, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no būvēm, adrese: Vienības iela 52 - 5, Krāslava, Krāslavas nov., kas reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krāslavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1292 5, kadastra Nr. 6001 900 2132. Piedzinējs ir AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ½ domājamai daļai ir 70,00 EUR.           Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 70,00 EUR. Izsoles solis ir 5,00 EUR.           Izsoles sākums ir 2021.gada 12.maijā plkst. 13-00. Izsoles noslēgums: 2021.gada 11.jūnijā plkst. 13-00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2021.gada 1.jūnijam, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi